НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

2020-2021 оқу жылының бірінші тоқсанында қашықтықтан оқытуға көшуге байланысты лицей мұғалімдері «Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу шаралары кезеңінде орта білім беру ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың әдістемелік ұсынымдары» оқыту технологияларын тәжірибеде қолданады

 • оқыту бекітілген оқу жоспары мен сабақ кестесіне сәйкес өтеді. Сабақтың ұзақтығы — 25 минут, үзіліс — әрқайсысы 10 минут.
 • қашықтықтық форматтағы оқу процесі негізінен Интернет-платформалардың көмегімен жүзеге асырылды: Online mektep, Zoom, Kundelik, Qooqle.Classroom, Whtsapp мессенджерлері, Telegram, оқу теледидары сабақтары, сонымен қатар электрондық пошта және басқа байланыс құралдары.
 • оқыту үрдісін мұғалімдер СанПин талаптарын және оқу уақытын тиімді пайдалануды ескере отырып синхронды және асинхронды форматта ұйымдастырады. Оқушылар және ата-аналармен үнемі кері байланыс жүргізіліп тұрады.
 • ұландардың сабаққа қатысуы мен белсенділігінің күнделікті есебі жүргізіледі.
 • оқу тапсырмаларын өздігімен орындау электрондық журналда, электрондық пошта, Whats App және басқа мессенджерлер арқылы ұсынылады.
 • оқу үрдісіндегі кері байланыс «Kundelik.kz» электронды журналы арқылы жүзеге асырылады.
 • кесте бойынша ұландардың оқу жетістіктері формативті түрде пәндердің бөлім және тоқсандық жиынтық ұпайларымен бағаланады.
 • пәндердің оқу жоспарлары мен оқу мақсаттары орындалуда.

В связи с переходом в первой четверти 2020-2021 учебного года на обучение с использованием дистанционных технологий, учителя лицея применяют на практике «Методические рекомендации по организации учебного процесса в организациях среднего образования в период ограничительных мер, связанных с распространением короновирусной инфекции».

 • Обучение проходит по утвержденному учебному плану и расписанию уроков. Продолжительность уроков- 25 минут, с переменами –по 10минут.
 • Образовательный процесс в дистанционном формате осуществлялся в основном при помощи интернет – платформ: Oн-лайн мектеп, Zoom, Kунделик, Qooqle.Classroom, мессенджеров Whtsapp, Теleqram , учебных телевизионных уроков, а также с использованием электронной почты и других средств связи.
 • Процесс обучения организован учителями как в синхронном, так и в асинхронном формате, с учетом требований СанПин и рационального использования учебного времени. Осуществляется постоянная обратная связь с уланами и родителями.
 • Ежедневно ведется учет посещаемости и активности уланов на уроках.
 • Учебные задания для самостоятельного выполнения представлены в электронном журнале, через электронную почту, Whats App и другие мессенджеры.
 • Обратная связь осуществляется в процессе обучения, через электронный журнал «Kundelik.kz.»
 • Учебные достижения уланов оцениваются формативно с выставлением баллов и проведением суммативных работ по предметам за разделы и за четверть, согласно графика.
 • Учебные программы и цели обучения по предметам выполняются.

Некоторые инструкции

(нажмите для увеличения)

Дистанционное обучение (родителям)

Дистанционное обучение (ученикам)

Дистанционное обучение (учителю). Версия 1

Дистанционное обучение (учителю). Версия 2

Қашықтан оқу (ата аналарға)

Қашықтан оқу (оқушыларға)

Қашықтан оқу (ұстазға)

Kundelik.kz — Открытие ДЗ, решение и прикрепление файла с решением

Kundelik.kz — ҮТ орындау, файлды бекіту

Үй тапсырманы беру және файлды бекіту

Күнделік кз үй тапсырмасын смартфон арқылы орындау

Как отправлять уроки с БІЛІМ ЛЕНДА В Watsapp